Provozní řád pro strávníky mateřské školy a jejich rodičeVeškeré informace o školní jídelně, včetně jídelníčků, najdete na internetových stránkách: www.sjpellicova.cz.

Školní kuchyně - všeobecné informace

 • V naší školní kuchyni pracuje pí. Jedličková. Zajišťuje přípravu a ohřev svačin a obědů.
 • Svačiny a obědy jsou dováženy z školní jídelny Pellicova
 • Cena stravy:
  • dítě 3 - 6 let: 33 Kč / den
  • dítě 7 - 10 let: 36 Kč / den
 • Po příchodu do MŠ mají děti k dispozici ovoce.
 • Svačina je v 9 hodin.
 • Po celou dobu pobytu ve školce mají děti k dispozici pitný režim. Voda je ve skleněných džbánech a děti mají možnost vlastní sebeobsluhy nebo požádají učitelku o pomoc. Každé dítě má svůj plastový hrníček. Čaje a multivitamínové nápoje jsou většinou součástí oběda a svačin.
 • U jídla nejsou děti nuceny ke konzumaci celého jídla, ale je jim nabídnuta možnost ochutnat. Postupně tak některé děti zjistí, že jim jídlo, které dosud neměly rády chutná a oblíbí si ho.
 • Každé dítě má možnost si po dojedení své porce na požádání přidat.
V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ má strávník nárok na zvýhodněnou stravu, tj. za cenu potravin, pouze 1. den neplánované nepřítomnosti ve školském zařízení (vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování, § 4, odst. 9). Další dny je zákonný zástupce povinen dítě ze stravování ODHLÁSIT. Pokud tak neučiní, je zákonný zástupce povinen uhradit cenu oběda v plné výši.

Požadavek na přihlášení či odhlášení stravy musí být doručen nejpozději do 10:30 hod. předcházejícího pracovního dne:
 • Zápisem do sešitu v šatně školy nebo
 • Telefonicky na čísle: 530 310 418
Neodhlášený oběd (1. den nemoci) lze vyzvednout v kuchyni od 11:15 do 11:30.
Jídlo vydáváme pouze do přinesených jídlonosičů nebo plastových misek s víčkem, nevydává se do sklenic ani do skleněných nádob. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

Alergeny v potravinách

Na základě novely Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 1169/2011 EU článek 21, vstupuje v platnost od 13.12. 2014 povinnost týkající se uvádět alergeny v potravinách. Tuto informaci školní jídelna uvádí na jídelním lístku pod čísly.
Školní jídelna má pouze povinnost informační, tzn. nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat sám, jelikož není možné se při výrobě jídel jednotlivě věnovat strávníkům s potravinovou alergií.

Povinně zveřejňované informace GDPR