Informujeme rodiče


Úplata za předškolní vzděláváni 1.6.2018

Upozorňujeme rodiče, že tento měsíc je nutné provést platbu v hodnotě 1,5 školného (zahrnuje úhradu za červen a červenec).Parkování během zahradní slavnosti 22.5.2018

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 24. 5. 2018 si můžete zaparkovat auto ve dvorním traktu STŘEDISKA SLUŽEB ŠKOLÁM - v II. části vyhrazené středisku (odbočka za zverimexem).Sběr přihlášek do MŠ 21.4.2018

Sběr přihlášek do mateřské školy bude probíhat ve dnech 2. 5. 2018 (8:00-11:30 a 12:30-15:00) a 3. 5. 2018 (10:00-15:00).Poděkování 20.4.2018

Za pomoc na jarní brigádě děkujeme rodičům těchto dětí: Natálie Dašková, Gabriela Osičková, Petr Studený, Vela Mondragon, Tobiáš Hradecký, Teraza a Kuba Sedláčkovi, Thea a Matyáš Kamenský, Anna Gawrish, Sebastián Svoboda, Magdaléna Langová, Matyáš Tynkl, Klára Tardonová, Lukaš Žalud, Matěj a Kuba Strašákovi, Albert Býček a Vojtěch Urbánek.Oslava 70. výročí založení MŠ 6.3.2018

Vážení rodiče, naše škola oslaví v letošním roce 70 let od jejího založení. Rádi bychom pro Vás i Vaše děti připravili nezapomenutelný zážitek v podobě zahradní slavnosti. Společně se pak setkáme 24. května. :) S dětmi připravujeme veselé pásmo na téma - Ať žijí duchové. Rádi bychom Vás touto formou poprosili o jakýkoli finanční dar, který nám pomůže tuto akci zorganizovat. V případě zájmu o finanční příspěvek pošlete Váš dar na účet MŠ.
Děkujeme a těšíme se :)
Poděkování 8.9.2016

Ředitelka MŠ děkuje všem, kdo sponzorují naši školu.Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO


Motto: "Hrajeme si od jara do zimy, hrajeme si a kamaradíme s přírodou."

Historie MŠ Soukenická sahá od roku 1948. Nachází se v centru města a v blízkosti dopravního uzlu hlavního nádraží, avšak zároveň v klidném prostředí s překrásnou zahradou. Škola rodinného typu s osobnostně orientovanou výchovou, tzv. prožitkové učení.

Škola nabízí logopedickou péči, předcházení specifickým vývojovým poruchám učení, rehabilitaci grafomotoriky, individuální integraci, péči o déti s OŠD. Program na optimalizaci poznávacích funkcí pro předškoláky a další pravidelné i nepravidelné aktivity zaměřené nejen na obsah, ale také na pohodové a přátelské klima v MŠ.

Děti se účastní práce v četných kroužcích.


Adaptační programVstupem dětí do mateřské školy se rozšiřuje jejich okruh v navazování kontaktů s lidskou společností. Aby tento proces probíhal nenásilnou formou bez stresu, nabízí naše škola pro rodiče s dětmi, kteří nenavštěvují mateřskou školu, adaptační program.

Adaptační program
Vstup dítěte do mateřské školy patří k významným událostem v životě dítěte.
Adaptační a zkušební doba je umožněna individuálně a s ohledem na možnosti rodičů a zvláštnosti konkrétního dítěte.

Adaptační plán má dvě fáze.
    1/ základní
    2/ doplňkovou


Základní fáze je rozvržena do dvou týdnů takto:

1. týden
    1.den v MŠ za účasti rodičů - přivítání, vzájemné seznámení - maximálně 1 hod.
    do konce týdne docházka dítěte nejdéle do 10:00 hod. - možnost s rodiči

2. týden
    dopolední docházka - možnost s rodiči:
    odchod před obědem - 11:00 hod.
    odchod po obědě - 12:00 hod.


Začíná-li školní rok v průběhu týdne, počítá se 5 pracovních dnů.

Od třetího týdne, pokud probíhá adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ s odchodem po 14. hodině. To platí jen pokud se nejedná o děti "čtyřhodinové".
Děti tzv. čtyřhodinové: Nástup v 07:30 – 11:30 hod (s obědem 08:00-12:00 hod)
Není možné nastupovat dříve, jelikož není možné zkracovat dětem pobyt venku.Tuto dobu je nutné dodržovat!
Pokud si dítě zvyká pomaleji, domluví si rodič s učitelkou další individuální průběh adaptace.


Povinně zveřejňované informace GDPR