Home

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO


obrázek

Informujeme rodiče


17.2.2021: Znovuotevření MŠ
Dne 17.02.2021 se MŠ otevírá po nařízené karanténě.


26.10.2020: Zkrácený provoz
Z technických důvodů bude provoz MŠ do 6.11.2020 zkrácen od 7:00 do 13:30.
Děkujeme za pochopení


27.8.2020: Důležité informace k 01.09.2020
Od 01.09.2020 - 03.09.2020 bude MŠ otevřena od 7:00 do 8:30 pro příchod dětí do mateřské školy.
Rodiče dětí, kteří již mateřskou školu navštěvovali budou děti předávat paní školnici u vstupu do mš.
Nové děti doprovází do šatny mateřské školy pouze jeden rodič, který se zdrží nezbytně nutnou dobu 3-5 min.
V šatně budou přítomni max. 3 rodiče se třemi dětmi.

TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO VŠECHNY RODIČE BUDE 03.09.2020 OD 15:30, kde Vám budou zodpovězeny všechny vaše dotazy.
Děkujeme za pochopení
Ředitelství MŠ


17.6.2020: Pasování školáků
27.srpna od 15.00hod proběhne na zahradě MŠ pasování školáků a společné rozloučení.
Všichni jste srdečně zváni  Špekáčky s sebou, pití zajistíme.


26.5.2020: DODATEČNÁ ÚPRAVA VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ( Od 01.06.2020 - 30.6.2020 )

Příchod dětí do MŠ od 7:00 - 8:00. Po osmé hodině bude MŠ uzavřena.

Upravený provoz MŠ od 7:00 do 15:30!

Pro rodiče dětí, co jdou po obědě: rodič zazvoní u vstupu do školky (na zahradě) a počká na dítě. (Pedagog dítě doprovodí až ven). Po odchodu posledních rodičů, kteří si dítě vyzvednou po obědě se branka zahrady MŠ uzavírá.

Děti po spaní budou předávány rodičům u branky, která bude zavřená a otevře se pro každé dítě zvlášť. (Dítě bude mít pytlík s věcmi s sebou)

Žádáme o dodržování 2m rozestupů.13.5.2020: Důležitá informace ke znovuotevření MŠ
Mateřská škola Soukenická znovu otevře dne 1.6.2020. Pro více informací volejte na MŠ v úředních hodinách každé pondělí od 8:00-12:00. 
Vláda dnes odsouhlasila, že do konce června ošetřovné ZŮSTÁVÁ ve výši 80% - je však zapotřebí uvést důvody, které budou na čestném prohlášení.


20.4.2020: Důležité upozornění
ŽÁDÁME RODIČE O RYCHLOU ODPOVĚĎ!
Žádáme rodiče o vyjádření zájmu o nástupu dítěte do mateřské školy od 1.6. 2020.
Je nutné počítat se zvýšenými hygienickými opatřeními, která doposud nejsou přesně stanovena. Z našeho pohledu je to celodenní nošení roušky, dezinfekce, snížené počty dětí, spaní, jídlo, společná šatna.
Je nutné také přihlédnout k faktu, že v den nástupu dítěte do MŠ musí být zrušeno využívání OČR.

Kontaktujte nás buď na messenger (můj nebo Ivanky) nebo zavolejte na telefonní číslo školky dnes do 12hod.


30.3.2020: Drazí rodiče...

DRAZÍ RODIČE,

Každý den, jak se probudím, myslím na Vás a ty Vaše – Naše ZLATÍČKA. Jak to zvládáte? Co celý den děláte? Jestli jste v pohodě? Pokud nebudete v pohodě Vy, nebudou ani ti vaši miláčci. Je mi po nich smutno. Přeji Vám hodně, hodně zdraví. Dávejte na sebe a své děti pozor. Opatrujte sebe i celou Vaši rodinu. Babičku, dědečka, protože pro děti je babička s dědečkem velice důležitá, nejen pro jejich životní moudrost, zkušenost, ale i celý nadhled na život. Přeji hodně, hodně zdraví, ať se všichni ve zdraví sejdeme. Vaše ředitelka Dana Vojtková26.3.2020: Pozastavení placení školného
S okamžitou platností pozastavuji placení školného dle prohlášení prvního náměstka primátorky Mgr. Petra Hladíka ve věci prominutí úplaty až do odvolání.
Ředitelka školy


19.3.2020: Prodloužení ošetřovného
Ošetřovné ve výši 60% z vyměřovacího základu mohou zaměstnanci, kteří zůstávají doma se svými dětmi do třinácti let, pobírat po celou dobu stávající pandemie nemoci COVID-19.
obrázek1

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO


Motto: "Hrajeme si od jara do zimy, hrajeme si a kamaradíme s přírodou."

Historie MŠ Soukenická sahá od roku 1948. Nachází se v centru města a v blízkosti dopravního uzlu hlavního nádraží, avšak zároveň v klidném prostředí s překrásnou zahradou. Škola rodinného typu s osobnostně orientovanou výchovou, tzv. prožitkové učení.

Škola nabízí logopedickou péči, předcházení specifickým vývojovým poruchám učení, rehabilitaci grafomotoriky, individuální integraci, péči o déti s OŠD. Program na optimalizaci poznávacích funkcí pro předškoláky a další pravidelné i nepravidelné aktivity zaměřené nejen na obsah, ale také na pohodové a přátelské klima v MŠ.

Děti se účastní práce v četných kroužcích.


obrázek2

Adaptační program


Vstupem dětí do mateřské školy se rozšiřuje jejich okruh v navazování kontaktů s lidskou společností. Aby tento proces probíhal nenásilnou formou bez stresu, nabízí naše škola pro rodiče s dětmi, kteří nenavštěvují mateřskou školu, adaptační program.

Adaptační program
Vstup dítěte do mateřské školy patří k významným událostem v životě dítěte.
Adaptační a zkušební doba je umožněna individuálně a s ohledem na možnosti rodičů a zvláštnosti konkrétního dítěte.

Adaptační plán má dvě fáze.
    1/ základní
    2/ doplňkovou


Základní fáze je rozvržena do dvou týdnů takto:

1. týden
    1.den v MŠ za účasti rodičů - přivítání, vzájemné seznámení - maximálně 1 hod.
    do konce týdne docházka dítěte nejdéle do 10:00 hod. - možnost s rodiči

2. týden
    dopolední docházka - možnost s rodiči:
    odchod před obědem - 11:00 hod.
    odchod po obědě - 12:00 hod.


Začíná-li školní rok v průběhu týdne, počítá se 5 pracovních dnů.

Od třetího týdne, pokud probíhá adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ s odchodem po 14. hodině. To platí jen pokud se nejedná o děti "čtyřhodinové".
Děti tzv. čtyřhodinové: Nástup v 07:30 – 11:30 hod (s obědem 08:00-12:00 hod)
Není možné nastupovat dříve, jelikož není možné zkracovat dětem pobyt venku.Tuto dobu je nutné dodržovat!
Pokud si dítě zvyká pomaleji, domluví si rodič s učitelkou další individuální průběh adaptace.