Home

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO


obrázek

Informujeme rodiče


27.1.2022: Karanténa MŠ
Od 27.1.2022 karanténa MŠ z důvodu covid-19 do odvolání.


1.6.2021: Pasování předškoláků
15.6.2021 v 15:00 se koná pasování předškoláků. Uvítáme všechny rodiče mateřské školy. Po pasování bude divadelní představení. Po skončení bude opékání buřtů.
Dobrou náladu a veselou mysl s sebou.


25.5.2021: Školní výlet
Dne 27.5.2021 jedeme na CELODENNÍ VÝLET do Arboreta Němčičky. Příchod do MŠ do 8:00. Příjezd 15:15-15:45 u zverimexu na rohu Soukenická. V ten den děti budou odhlášeny ze stravy. Prosíme rodiče, aby děti měly v batůžku: 2 menší svačinky + pití vhodnou na výlet (Rohlík,chleba). Jogurty, čokolády, croassanty,sladkosti, bonbóny NEDÁVAT!
K obědu je zajištěno něco malého na místě.
(Výlet i doprava je placená z fondu rodičů)


4.5.2021: Prodloužení přihlášek ve výjimečných případech do 16.5.2021
Vzhledem k epidemiologické situaci prodlužujeme ve výjimečných případech termín přijímání nových dětí až do 16.5.2021


14.4.2021: Přihlášky do MŠ
Přihlášky do mateřské školy se přijímají 3. a 4. května 2021 do schránky na brance při vstupu do areálu školky.


9.3.2021: Školková hra

Na soukromé facebookové skupině školky proběhne od 09.03.2021 "Školková hra".

Více informací ve skupině.


1.3.2021: Informace k nouzovému stavu ve školství
Ke školám, které byly zveřejněny na stránkách magistrátu města Brna, jako sběrné školy pro nutné případy rodičů v první linii se přidává základní a mateřská škola, Vedlejší 10, p.o., 625 00


1.3.2021: Uzavření MŠ
Z důvodu nařízení vlády je mateřská škola do odvolání uzavřena.


17.2.2021: Znovuotevření MŠ
Dne 17.02.2021 se MŠ otevírá po nařízené karanténě.


26.10.2020: Zkrácený provoz
Z technických důvodů bude provoz MŠ do 6.11.2020 zkrácen od 7:00 do 13:30.
Děkujeme za pochopení
obrázek1

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO


Motto: "Hrajeme si od jara do zimy, hrajeme si a kamaradíme s přírodou."

Historie MŠ Soukenická sahá od roku 1948. Nachází se v centru města a v blízkosti dopravního uzlu hlavního nádraží, avšak zároveň v klidném prostředí s překrásnou zahradou. Škola rodinného typu s osobnostně orientovanou výchovou, tzv. prožitkové učení.

Škola nabízí logopedickou péči, předcházení specifickým vývojovým poruchám učení, rehabilitaci grafomotoriky, individuální integraci, péči o déti s OŠD. Program na optimalizaci poznávacích funkcí pro předškoláky a další pravidelné i nepravidelné aktivity zaměřené nejen na obsah, ale také na pohodové a přátelské klima v MŠ.

Děti se účastní práce v četných kroužcích.


obrázek2

Adaptační program


Vstupem dětí do mateřské školy se rozšiřuje jejich okruh v navazování kontaktů s lidskou společností. Aby tento proces probíhal nenásilnou formou bez stresu, nabízí naše škola pro rodiče s dětmi, kteří nenavštěvují mateřskou školu, adaptační program.

Adaptační program
Vstup dítěte do mateřské školy patří k významným událostem v životě dítěte.
Adaptační a zkušební doba je umožněna individuálně a s ohledem na možnosti rodičů a zvláštnosti konkrétního dítěte.

Adaptační plán má dvě fáze.
    1/ základní
    2/ doplňkovou


Základní fáze je rozvržena do dvou týdnů takto:

1. týden
    1.den v MŠ za účasti rodičů - přivítání, vzájemné seznámení - maximálně 1 hod.
    do konce týdne docházka dítěte nejdéle do 10:00 hod. - možnost s rodiči

2. týden
    dopolední docházka - možnost s rodiči:
    odchod před obědem - 11:00 hod.
    odchod po obědě - 12:00 hod.


Začíná-li školní rok v průběhu týdne, počítá se 5 pracovních dnů.

Od třetího týdne, pokud probíhá adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ s odchodem po 14. hodině. To platí jen pokud se nejedná o děti "čtyřhodinové".
Děti tzv. čtyřhodinové: Nástup v 07:30 – 11:30 hod (s obědem 08:00-12:00 hod)
Není možné nastupovat dříve, jelikož není možné zkracovat dětem pobyt venku.Tuto dobu je nutné dodržovat!
Pokud si dítě zvyká pomaleji, domluví si rodič s učitelkou další individuální průběh adaptace.