Home

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO


Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna. Erasmus+


obrázek

Informujeme rodiče


28.06.2024: Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2024/2025

27.06.2024: Informace k nástupu nových dětí pro rok 2024/2025

Děti nových rodičů přijatých od 1.9.2024 budeme kontaktovat o záležitostech nástupu do MŠ v týdnu od 1.-9.8. 2024.

Užívejte klidné léto26.06.2024: Informace k letnímu provozu
Otevírací doba mateřské školy přes letní prázdniny bude od 1. - 9. Srpna 2024. V případě potřeby je možné kontaktovat ředitelku školy na tel: 774 272 814 a domluvit si schůzku. 


13.05.2024: Sběr přihlášek
Sběr přihlášek na školní rok 2024/2025 je dne 13.-14.5.2024 od 8:00 do 16:00.


09.04.2024: MŠ má nový INSTAGRAM

Milí rodiče,
mateřská škola má svůj instagramový účet, kde najdete veškeré aktuality, a také zajímavé rady a tipy. 

instagram: mssoukenickabrno20.03.2024: Den otevřených dveří v MŠ
Zveme Vás na den otevřených dveří. Dne 11.4.2024. Od 8:00 - 12:00 a 14:30 - 16:00.


18.12.2023: Vánoční prázdniny
Od 23.12.2023 - 02.01.2024 je MŠ zavřena z důvodu vánočních prázdnin. Nástup do MŠ 03.01.2023.


06.12.2023: DŮLEŽITÉ INFORMACE KE školnímu stravování

Oznamuje, že přihlašování a odhlašování jídla se bude v roce 2024 měnit. Bude se používat aplikace: iCanteen. Tz. že přes paní Jedličkovou se strava objednávat nebude.
Přihlašovací údaje vám předáme. Aplikaci je možné stáhnout do mobilu popřípadě používat webový prohlížeč.
V této fázi se zatím můžete s aplikací seznámit. Jídlo neodhlašovat ani nepřihlašovat. Jakmile budou mít aplikaci všichni rodiče k dispozici a u všech bude funkční, následně oznámíme datum od kdy se začně používat.

Od ledna 2024 budou veškeré zálohy na stravné hrazeny na účet MŠ Zdislava, variabilní symboly zůstávájí v platnosti.
Číslo účtu platné od 1.1.2024 - stravné: 19-5169850257/0100

 16.11.2023: Informace k výměně kuchyňské linky
 
Bližší informace k výměně kuchyňské linky a prací s tím spojených:

MŠ bude uzavřena dva dny - pátek 24.11. a pondělí 27.11.

Po dohodě se zřizovatelem 23.11. školka pojede, ale poprosím Vás o pomoc. Uděláme si takový výletnický den, pokud nám to počasí dovolí.  Protože kuchyň nebude v provozu schopná, dejte prosím dětem svačinku na celý den, jako když jedeme na výlet. Co ještě s sebou upřesní paní učitelky.
Jestliže má někdo možnost nechat si dítě doma, nebo ho vyzvednout po obědě, budeme rády a velmi nám to usnadní organizaci ve školce za ztížených podmínek.

O podrobnější informace neváhejte kontaktovat mě nebo některou paní učitelku.


28.06.2023: INFORMACE K MĚSÍCI ČERVENEC - SRPEN
INFORMACE K MĚSÍCI ČERVENEC - SRPEN

Mateřská škola je uzavřena v době 1.7.-23.7.2023 a 1.8.- 3.9.2023.
Prázdninový provoz MŠ - 24.07.2023 - 31.07.2023

Kontakt v době letních prázdnin:
Je možné se telefonicky spojit s paní školnicí Jedličkovou od 17.07. - 21.07. 2023 od 8:00 - 12:00 dále pak od 14.08. 2023 do 25.08. 2023 od 8:00 - 12:00.
Telefon mateřské školy: 530 310 418
E-mail: info@mssoukenicka.cz

V případě nutnosti je možné si sjednat schůzku po telefonické domluvě s Mgr. Ivanou Chaloupeckou (Mimo datum 30.07. 2023 - 20.08.2023) Telefon: 774 272 814
obrázek1

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO


Naše mateřská škola si zakládá na přátelském a bezpečném prostředí, kde se Vaši malí objevitelé mohou rozvíjet a růst. Nacházíme se v snadno dostupné části Brna, nedaleko centra města. Naše dvoutřídní školka poskytuje dětem nejen pestrý vzdělávací program, ale také láskyplné prostředí, které podporuje jejich kreativitu a radost z objevování.

První třída se nachází v přízemí a druhá v patře, jsou obklopeny krásnou zahradou, kde děti mohou vyrůstat v souladu s přírodou a rozvíjet své dovednosti a zájmy.

Klademe důraz na individuální přístup k dětem, zdůrazňujeme komunikaci a sociální dovednosti. Pro předškoláky otevíráme edukativně stimulační skupinku, kde hravou formou podporujeme dovednosti důležité pro trivium.

Naše pedagogické metody kombinují osvědčené postupy s moderními přístupy k výuce. Věříme, že každé dítě je jedinečné a nejlépe se rozvíjí ve stimulujícím prostředí, kde se cítí bezpečně a podporováno.

Organizujeme pravidelné kulturní a vzdělávací akce, jako jsou divadelní představení, výlety, návštěvy čtecí babičky a výtvarné dílny, kterých se mohou účastnit i rodiče. Rodiče se tak mohou podílet na vzdělávacím procesu svých dětí.

Nabízíme také adaptační program pro nově přijaté děti a jejich rodiče. Věříme, že společně můžeme vytvořit pevný základ pro šťastný a zdravý rozvoj Vašeho dítěte.


obrázek2

Adaptační program


Vstupem dětí do mateřské školy se rozšiřuje jejich okruh v navazování kontaktů s lidskou společností. Aby tento proces probíhal nenásilnou formou bez stresu, nabízí naše škola pro rodiče s dětmi, kteří nenavštěvují mateřskou školu, adaptační program.

Adaptační program
Vstup dítěte do mateřské školy patří k významným událostem v životě dítěte.
Adaptační a zkušební doba je umožněna individuálně a s ohledem na možnosti rodičů a zvláštnosti konkrétního dítěte.

Adaptační plán má dvě fáze.
    1/ základní
    2/ doplňkovou


Základní fáze je rozvržena do dvou týdnů takto:

1. týden
    1.den v MŠ za účasti rodičů - přivítání, vzájemné seznámení - maximálně 1 hod.
    do konce týdne docházka dítěte nejdéle do 10:00 hod. - možnost s rodiči

2. týden
    dopolední docházka - možnost s rodiči:
    odchod před obědem - 11:00 hod.
    odchod po obědě - 12:00 hod.


Začíná-li školní rok v průběhu týdne, počítá se 5 pracovních dnů.

Od třetího týdne, pokud probíhá adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ s odchodem po 14. hodině. To platí jen pokud se nejedná o děti "čtyřhodinové".
Děti tzv. čtyřhodinové: Nástup v 07:30 – 11:30 hod (s obědem 08:00-12:00 hod)
Není možné nastupovat dříve, jelikož není možné zkracovat dětem pobyt venku.Tuto dobu je nutné dodržovat!
Pokud si dítě zvyká pomaleji, domluví si rodič s učitelkou další individuální průběh adaptace.