Informujeme rodiče


Focení v MŠ 26.11.2018

Vážení rodiče, ve středu 28.11.2018 proběhne v MŠ focení - vezměte dětem hezké vánočni oblečení. :)Provozní doba o Vánočních prázdninách 26.11.2018

Vážení rodiče, v době Vánočních prázdnin od 27. 12. 2018 -   2. 1. 2019 bude naše MŠ uzavřena. Nástup opět 3. 1. 2019. Děkujeme za pochopení.Zamykání zahrady 26.10.2018

Informujeme rodiče, že 1.11.2018 proběhne v Mš zamykání zahrady. Program začne v 16:30 po setmění a nezapomeňte na lampiony!Poděkování 23.10.2018

Děkujeme za pomoc při podzimní brigádě rodičům těchto dětí: Natálie Dašková, Gabriela a Edita Osičkovi, Patrik Pikola, Aneta Petrů, Matyáš Tynkl, Richard Bartoš, Anna Gawrysh, Ondřej Kouřil, Jakub Strašák, Tobiáš Herman.29.8.2018

Vážení rodiče,
najdete nás také na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/146569112607026/
Za účelem ochrany soukromí Vás žádáme, abyste napsali, jaký máte příbuzenský vztah ke kterému dítěti.
Děkujeme.Upozornění! 28.8.2018

Upozorňujeme rodiče, že školné a stravné mělo být uhrazeno do 25. 8. 2018. Pokud tato platba nebude provedena do 1. 9. 2018, vaše dítě nebude do MŠ přijato.Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO


Motto: "Hrajeme si od jara do zimy, hrajeme si a kamaradíme s přírodou."

Historie MŠ Soukenická sahá od roku 1948. Nachází se v centru města a v blízkosti dopravního uzlu hlavního nádraží, avšak zároveň v klidném prostředí s překrásnou zahradou. Škola rodinného typu s osobnostně orientovanou výchovou, tzv. prožitkové učení.

Škola nabízí logopedickou péči, předcházení specifickým vývojovým poruchám učení, rehabilitaci grafomotoriky, individuální integraci, péči o déti s OŠD. Program na optimalizaci poznávacích funkcí pro předškoláky a další pravidelné i nepravidelné aktivity zaměřené nejen na obsah, ale také na pohodové a přátelské klima v MŠ.

Děti se účastní práce v četných kroužcích.


Adaptační programVstupem dětí do mateřské školy se rozšiřuje jejich okruh v navazování kontaktů s lidskou společností. Aby tento proces probíhal nenásilnou formou bez stresu, nabízí naše škola pro rodiče s dětmi, kteří nenavštěvují mateřskou školu, adaptační program.

Adaptační program
Vstup dítěte do mateřské školy patří k významným událostem v životě dítěte.
Adaptační a zkušební doba je umožněna individuálně a s ohledem na možnosti rodičů a zvláštnosti konkrétního dítěte.

Adaptační plán má dvě fáze.
    1/ základní
    2/ doplňkovou


Základní fáze je rozvržena do dvou týdnů takto:

1. týden
    1.den v MŠ za účasti rodičů - přivítání, vzájemné seznámení - maximálně 1 hod.
    do konce týdne docházka dítěte nejdéle do 10:00 hod. - možnost s rodiči

2. týden
    dopolední docházka - možnost s rodiči:
    odchod před obědem - 11:00 hod.
    odchod po obědě - 12:00 hod.


Začíná-li školní rok v průběhu týdne, počítá se 5 pracovních dnů.

Od třetího týdne, pokud probíhá adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ s odchodem po 14. hodině. To platí jen pokud se nejedná o děti "čtyřhodinové".
Děti tzv. čtyřhodinové: Nástup v 07:30 – 11:30 hod (s obědem 08:00-12:00 hod)
Není možné nastupovat dříve, jelikož není možné zkracovat dětem pobyt venku.Tuto dobu je nutné dodržovat!
Pokud si dítě zvyká pomaleji, domluví si rodič s učitelkou další individuální průběh adaptace.


Povinně zveřejňované informace GDPR