Provozní řád pro strávníky mateřské školy a jejich rodičeVeškeré informace o školní jídelně, včetně jídelníčků, najdete na internetových stránkách: www.sjpellicova.cz.