Informujeme rodiče


Volné místo 17.10.2016

Vážení rodiče, v naší MŠ se uvolnilo místo. V případě zájmu kontaktujte vedení školy.Vánoční fotografování 3.10.2016

Vážení rodiče, v šatně MŠ nyní najdete nabídku vánočního focení. Objednávkový list bude přiložen k nabídce fotografií.FLÉTNA 30.9.2016

Vzhledem k jednomu nahlášenému dítěti do kroužku FLÉTNY - kroužek nebude v MŠ zahájen.Ukázkové hodiny kroužků 30.9.2016

V uterý 4.10.2016 se uskuteční ukázková hodina angličtiny a vědeckého kroužku.Změna termínu akcí v listopadu! 21.9.2016

Vážení rodiče, omlouváme se za změnu termínu listopadových akcí. Přesouváme termín podzimní brigády na zahradě na 12.listopad. Zapomněli jsme, že původně plánovaný termín (5.11.) jsou "dušičky". Nechceme Vám tak zasahovat do rodinných akcí. Tím se i přesouvá akce "Zamykání zahrádky" na 15. listopad. Děkujeme za pochopení.Poděkování 8.9.2016

Ředitelka MŠ děkuje všem, kdo sponzorují naši školu.Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO


Motto: "Hrajeme si od jara do zimy, hrajeme si a kamaradíme s přírodou."

Historie MŠ Soukenická sahá od roku 1948. Nachází se v centru města a v blízkosti dopravního uzlu hlavního nádraží, avšak zároveň v klidném prostředí s překrásnou zahradou. Škola rodinného typu s osobnostně orientovanou výchovou, tzv. prožitkové učení.

Škola nabízí logopedickou péči, předcházení specifickým vývojovým poruchám učení, rehabilitaci grafomotoriky, individuální integraci, péči o déti s OŠD. Program na optimalizaci poznávacích funkcí pro předškoláky a další pravidelné i nepravidelné aktivity zaměřené nejen na obsah, ale také na pohodové a přátelské klima v MŠ.

Děti se účastní práce v četných kroužcích.


Adaptační programVstupem dětí do mateřské školy se rozšiřuje jejich okruh v navazování kontaktů s lidskou společností. Aby tento proces probíhal nenásilnou formou bez stresu, nabízí naše škola pro rodiče s dětmi, kteří nenavštěvují mateřskou školu, adaptační program.

Adaptační program
Vstup dítěte do mateřské školy patří k významným událostem v životě dítěte.
Adaptační a zkušební doba je umožněna individuálně a s ohledem na možnosti rodičů a zvláštnosti konkrétního dítěte.

Adaptační plán má dvě fáze.
    1/ základní
    2/ doplňkovou


Základní fáze je rozvržena do dvou týdnů takto:

1. týden
    1.den v MŠ za účasti rodičů - přivítání, vzájemné seznámení - maximálně 1 hod.
    do konce týdne docházka dítěte nejdéle do 10:00 hod. - možnost s rodiči

2. týden
    dopolední docházka - možnost s rodiči:
    odchod před obědem - 11:00 hod.
    odchod po obědě - 12:00 hod.


Začíná-li školní rok v průběhu týdne, počítá se 5 pracovních dnů.

Od třetího týdne, pokud probíhá adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ s odchodem po 14. hodině. To platí jen pokud se nejedná o děti "čtyřhodinové".
Děti tzv. čtyřhodinové: Nástup v 07:30 – 11:30 hod (s obědem 08:00-12:00 hod)
Není možné nastupovat dříve, jelikož není možné zkracovat dětem pobyt venku.Tuto dobu je nutné dodržovat!
Pokud si dítě zvyká pomaleji, domluví si rodič s učitelkou další individuální průběh adaptace.