Výchova a vzdělávání

  • logopedie
  • předcházení SPVU (specifické vývojové poruchy učení)
  • péče o děti s odkladem školní docházky
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – rámcové cíle

Hlavní cíle předškolního vzdělávání jsou:
  • rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
  • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
  • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Povinně zveřejňované informace GDPR